Garantie en aflevering

Auto’s met resterende fabrieksgarantie

Veel van de door ons aangeboden jonge occasions of nieuwe auto’s hebben nog een resterende fabrieksgarantie. Voor deze garantie kunt u bij ons terecht maar ook bij uw eigen plaatselijke dealer. De lengte van de resterende fabrieksgarantie vindt u bij elke advertentie. Voor de voorwaarden kunt u contact met ons opnemen en bij aankoop van een auto zal dit nogmaals met u besproken worden.

 

 

Auto’s zonder fabrieksgarantie

Voor occasions die niet meer onder de fabrieksgarantie vallen hebben wij geen standaard afleverpakket. Per auto bekijken we wat er moet gebeuren om de auto rijklaar te maken. Heeft de auto bijvoorbeeld recent nog een onderhoudsbeurt gehad dan vinden wij het niet nodig om u te laten betalen voor een onderhoudsbeurt bij aflevering.
U vindt bij elke auto in de advertentietekst wat de onder het rijklaarmaken van de betreffende auto valt en wat de kosten daarvan zijn. Tenaamstellen en vrijwaren van de inruilauto zijn uiteraard altijd inbegrepen.
Vraag ons gerust om meer informatie, al uw wensen zijn bespreekbaar.

Algemene Garantievoorwaarden:

1. De garantie wordt door de verkoper verleend voor een periode van (Pakket A, B of C) Maanden na afgifte. De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden. Door de garantie worden de wettelijke rechten die de koper niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft onverlet gelaten.

2. De garantie betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren, als het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn geheel voor rekening van de verkoper.

3. Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke onderhoudsbeurten, voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van de voor de aflevering door de verkoper verrichte onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie.

4. Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten, die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik, of reparaties die niet in verkopers bedrijf of in diens opdracht zijn verricht. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie bij schade, ontstaan door deelneming aan snelheidswedstrijden en snelheidsproeven.

5. Niet onder de garantie vallen defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte,
tenzij de koper kan bewijzen dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen en brandstof etc.).

6. De koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de verkoper te wenden.

7. De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken ten gevolge
van het breken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten hieruit ook voor de koper
mochten ontstaan.

8. De garantie strekt zich evenmin uit tot toebehoren (accessoires), banden, radio, blikschade, ruiten en kapotte lampen, alsmede veranderingen aan de auto die na aflevering zijn aangebracht en daaruit voortvloeiende defecten.

9. De koper dient te zorgen dat de auto voor garantiegevallen bij de verkoper komt. Verkoper is niet verantwoordelijk voor het transport naar autobedrijf Tomcars. Tenzij na overleg anders is overeengekomen.

10. Vervangend vervoer is inbegrepen in de garantievoorwaarden (wanneer beschikbaar). Hier worden geen additionele kosten voor in rekening gebracht.

Leenauto - TomCars - 2